18 Bolero bolero mix 18 (2001, cd) | discogs jacques vert lilac dress 18 bolero size 16 pristine away | ebay tibetan lamb fur 18" bolero vest – size 4/6 diy | bolero for 18" dolls (american girl, sami pattern […]